NL

ordre

  x

Kiwi

Actinidia chinensis 'Hayward'

Vrouwelijke plant, selectie met grote vruchten

taille pot prix
100/125 co1.5 � 12.5
100/125 co3 � 12.5

Fruitbomen Actinidia